Home products Chobani Greek Cookies & Cream

Chobani Greek Cookies & Cream

15

Sugar, Unbleached Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate Vitamin B1 , Riboflavin Vitamin B2 , Folic Acid), Palm and/or Canola Oil, Cocoa (Processed with Alkali), High Fructose Corn Syrup, Leavening (Baking Soda and/or Calcium Phosphate), Cornstarch, Salt,

Đặt hàng ngay

Mô tả

Sugar, Unbleached Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate Vitamin B1 , Riboflavin Vitamin B2 , Folic Acid), Palm and/or Canola Oil, Cocoa (Processed with Alkali), High Fructose Corn Syrup, Leavening (Baking Soda and/or Calcium Phosphate), Cornstarch, Salt,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chobani Greek Cookies & Cream”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…