Home products Party Size Chedder & Sour Cream Chips
Giảm giá!

Party Size Chedder & Sour Cream Chips

32

A chip (often just chip, or crisp in British and Irish English) may be a thin slice of potato that has been either deep fried or baked until crunchy. they’re commonly served as a snack, side dish, or appetizer.

Đặt hàng ngay

Mô tả

A chip (often just chip, or crisp in British and Irish English) may be a thin slice of potato that has been either deep fried or baked until crunchy. they’re commonly served as a snack, side dish, or appetizer.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Party Size Chedder & Sour Cream Chips”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…