Home products Popped Sour Popcorn

Popped Sour Popcorn

8

Popcorn (popped corn, popcorns or pop-corn) may be a sort of corn kernel which expands and puffs up when heated; an equivalent names also are wont to ask the foodstuff produced by the expansion. A popcorn kernel’s strong hull contains.

Đặt hàng ngay

Mô tả

Popcorn (popped corn, popcorns or pop-corn) may be a sort of corn kernel which expands and puffs up when heated; an equivalent names also are wont to ask the foodstuff produced by the expansion. A popcorn kernel’s strong hull contains.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Popped Sour Popcorn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…