Home products Tates Bake Shop Cookies

Tates Bake Shop Cookies

15

Sugar, Unbleached Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate Vitamin B1 , Riboflavin Vitamin B2 , Folic Acid), Palm and/or Canola Oil, Cocoa (Processed with Alkali), High Fructose Corn Syrup, Leavening (Baking Soda and/or Calcium Phosphate), Cornstarch, Salt,

Đặt hàng ngay

Mô tả

Sugar, Unbleached Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate Vitamin B1 , Riboflavin Vitamin B2 , Folic Acid), Palm and/or Canola Oil, Cocoa (Processed with Alkali), High Fructose Corn Syrup, Leavening (Baking Soda and/or Calcium Phosphate), Cornstarch, Salt,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tates Bake Shop Cookies”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like…